Το “Μικρό Σπίτι της Μήλου” τσάντα – The “Little Milos House” bag

The “Little Milos House” bag is ready.

Το “Μικρό Σπίτι της Μήλου” τσάντα είναι έτοιμη

 

Finished bag front side

Finished bag-reverse side

 

Here are all the stages.  Εδώ είναι όλα τα στάδια.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s